sobota, 5 lipca 2008

Naiditsch - van Vely (piękna sycylijska miniatura)

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 Nbd7 8.Bg5 h6 9.Bh4 Nc5 10.Qe2 Be7 11.0-0-0 0-0 12.Bg3 Qc7 13.e5 dxe5 14.Bxe5 Qa5 15.Kb1 Bd7 16.f4 b5 17.g4 b4 18.g5 bxc3 19.gxf6 gxf6 20.Nf5 exf5 21.Bxc3 Qd8 22.Qh5 Kh7 23.Rhg1 Qe8 24.Rg3 Rg8 25.Bxf7 Rxg3 26.hxg3
1-0