sobota, 11 października 2008

Krzysztof Chojnacki wygrał w polsko-niemieckich mistrzostwach studentów


We Frankfurcie nad Odrą 28 wrzesnia odbyły się III polsko-niemieckie mistrzostwa studentów. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Krzysztof Chojnacki z politechniki poznańskiej. Imprezę odwiedził były minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. Szkoda tylko, że PZSzach nie interesuje się takimi turniejami. Informację powziąłem z niemieckich stron internetowych. Wstyd przed walnym zgromadzeniem.

Amplico i Stasiu Gawlikowski

XXVII Memoriał SzachowyStanisława Gawlikowskiegopod honorowym patronatemPrezydenta WarszawyHanny Gronkiewicz-Waltz
Komunikat Organizacyjny
VIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego Amplico AIG Life –Mistrzostw Europy w szachach szybkich

1. Sponsor generalny:
Amplico Life S.A.
2. Organizator:
Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie, pod auspicjami Europejskiej Unii Szachowej.
3. Współorganizatorzy:
Polski Związek Szachowy, Centralny Ośrodek Sportu "Torwar", Klub Szachowy „Polonia Warszawa”.
4. Mecenasi i sponsorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
5. Partnerzy technologiczni:
Polkomtel S.A., ATM S.A.
6. Hotele współpracujące z organizatorem:
Hotel IBIS Stare Miasto, Hotel ETAP.
7. Dyrektor Turnieju:
Maria Maciejatel. komórkowy: 603391318e-mail: mariamacieja@o2.pl
var user = "mariamacieja";var host = "o2.pl";var i = "0";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;
Wicedyrektor Turnieju:Agnieszka Fornal-Urbane-mail:
amplico2008@gmail.com
var user = "amplico2008";var host = "gmail.com";var i = "5";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;

8. Sędzia główny:
IA Tomasz Delega
9. Witryna internetowa:
www.poloniachess.plZ turnieju zostanie przeprowadzona transmisja on-line.
10. Termin i miejsce:
20.-21.12.2008, Hala Widowiskowa Torwar,ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
11. Warunki uczestnictwa:
Dla zawodników z Polski
nadesłanie na adres amplico2008@gmail.com
var user = "amplico2008";var host = "gmail.com";var i = "2";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;
w terminie do 1.12.2008 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub, telefon kontaktowy oraz dowód opłaty wpisowego.
Dla zawodników zagranicznych (strefy FIDE 1.1 - 1.9)
nadesłanie na adres
amplico2008@gmail.com
var user = "amplico2008";var host = "gmail.com";var i = "3";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;
w terminie do 1.12.2008 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia (opłata wpisowego na sali gry w dniu 19.12.2008 w godzinach 15:00 - 17:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 20.12.2008. w godz. 8:00 - 9:00).
W przypadku zawodników nie posiadających rankingu FIDE organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.
Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wpłacenia na sali gry w dniu 19.12.2008 w godz. 15:00 - 17:00 lub bezpośrednio przed turniejem w dniu 20.12.2008 w godz. 8:00 - 9:00 wpisowego w podwójnej wysokości. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.
12. Wpisowe:
juniorzy z rocznika 1994 lub młodsi: 50 zł lub 15 €
seniorzy z rocznika 1948 lub starsi: 50 zł lub 15 €
pozostali: 70 zł lub 20 €
Uwaga! Wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. Opłaty:
przelewem/przekazem na konto: Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawanr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata)
w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w dni robocze w godz. 15:00-17:00
w dniu 19.12.2008. w godz. 15:00-17:00 na sali gry w Hali Widowiskowej Torwar, ul Łazienkowska 6a, Warszawa (dotyczy zawodników zagranicznych oraz zgłoszonych po terminie płacących podwójne wpisowe)
w dniu zawodów 20.12.2008. w godz. 8:00-9:00 na sali gry (dotyczy zawodników zagranicznych oraz zgłoszonych po terminie płacących podwójne wpisowe)
bez opłat: medaliści Mistrzostw Europy w szachach szybkich 2007, zawodnicy z rankingiem ELO co najmniej 2600, zawodniczki z rankingiem ELO co najmniej 2400, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
14. Weryfikacja uczestnictwa:
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem
www.poloniachess.pl. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.
15. System rozgrywek:
Wszyscy zawodnicy rozegrają 13 rund systemem szwajcarskim tempem P-15'+10" (15 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie). Szczegóły systemu rozgrywek opisane zostały w Regulaminie Turnieju.
16. Terminarz zawodów:
sobota 20.12.20089.30 - pierwsza runda11.00 - druga runda12.15 - trzecia runda13.30 - czwarta runda14.30-15.30 - przerwa obiadowa15.30 - piąta runda16.45 - szósta runda18.00 - siódma runda19.15 - ósma runda
niedziela 21.12.20089.30 - dziewiąta runda10.45 - dziesiąta runda12.00 - jedenasta runda13.15 - dwunasta runda14.30 - trzynasta runda15.45 - ewentualne dogrywki o medale
17. Fundusz nagród - ogółem brutto 20.000 € + nagrody rzeczowe o wartości 2000 €
Nagrody główne - 16.000 €
za miejsce pierwsze
4.000 €
za miejsce drugie
2.000 €
za miejsce trzecie
1.000 €
za miejsce czwarte
900 €
za miejsce piąte
850 €
za miejsce szóste
800 €
za miejsce siódme
750 €
za miejsce ósme
700 €
za miejsce dziewiąte
650 €
za miejsce dziesiąte
600 €
za miejsce jedenaste
550 €
za miejsce dwunaste
500 €
za miejsce trzynaste
450 €
za miejsce czternaste
400 €
za miejsce piętnaste
350 €
za miejsce szesnaste
300 €
za miejsce siedemnaste
250 €
za miejsce osiemnaste-dwudzieste piąte
po 200 €
Nagrody specjalne - fundusz 4.000 €
najlepsza kobieta
I - 400 €, II - 200 €, III - 100 €,
najlepszy senior ur.1948 lub starszy
I - 200 €, II - 100 €,
najlepszy junior ur.1990 lub młodszy
I - 150 €, II - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1990 lub młodsza
I - 150 €, II - 100 €,
najlepszy junior ur.1992 lub młodszy
I - 150 €,
najlepsza juniorka ur.1992 lub młodsza
I - 150 €,
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy
I - 150 €,
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza
I - 150 €,
najlepszy junior ur.1996 lub młodszy
I - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1996 lub młodsza
I - 100 €,
najlepszy junior ur.1998 lub młodszy
I - 100 €,
najlepsza juniorka ur.1998 lub młodsza
I - 100 €,
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1000
I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1200
I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400
I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600
I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1800
I - 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2000
I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2100
I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2200
I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2300
I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2400
I - 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu <= 2500
I - 150 €
Uwagi:
Zarówno nagrody główne jak i nagrody specjalne nie są dzielone
b. Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:
dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)
dla seniorów urodzonych w 1948 roku lub wcześniej
dla kobiet
dla zawodników bez rankingu
w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)
c. Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 225 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
Nagroda pocieszenia losowana podczas uroczystości zakończenia turnieju wśród zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody - 100 €
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 € otrzymają wszystkie dzieci do lat 14 uczestniczące w mistrzostwach. Nagrody ufundowała Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
18. Warunki specjalne:
Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
b. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20 pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
c. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
d. Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 19.12.2008 - 22.12.2008 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
e. Zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów (do 200 €) dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 1.12.2008.
Honoraria startowe dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2650: negocjowane indywidualnie z zastępcą dyrektorem turnieju - dr Agnieszką Fornal-Urban; e-mail: amplico2008@gmail.com
var user = "amplico2008";var host = "gmail.com";var i = "4";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;

19. Informacje o hotelach:
Oficjalnym hotelem organizatora jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2) - 3 km od sali gry.
Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 130 PLN brutto dziennie.
Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie.
Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT. Organizator zapewnia autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.
Drugim hotelem organizatora jest Hotel Etap (ul. Zagórna 1) - 500 m od sali gry.
Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 140 PLN brutto dziennie.
Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 70 PLN brutto od osoby dziennie.
Opłata za hotel gotówką bezpośrednio po przyjeździe do hotelu. Hotel wystawia faktury VAT.
Warunkiem rezerwacji miejsca w jednym z hoteli organizatora jest opłacenie wpisowego do turnieju.
Trenerzy oraz inne osoby towarzyszące zawodnikom i korzystające z zakwaterowania w hotelach organizatora ponoszą dodatkowy koszt w wysokości 20 PLN (6 euro) od osoby tytułem pokrycia kosztów obsługi zadania.
20. Ubezpieczenie:
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
21. Wizy:
Osoby występujące o zaproszenie od organizatora, zobowiązane są do zamieszkania w jednym z oficjalnych hoteli.
Osoby, które zdecydują się na wybór innego miejsca zamieszkania, muszą starać się o wizy we własnym zakresie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wydanie zaproszeń niezbędnych do uzyskania wizy, jeżeli odpowiednie informacje (nazwisko, imię, adres domowy, numer paszportu, data wydania, termin ważności, nazwa wybranego oficjalnego hotelu) nie zostaną podane do 1.12.2008.
Osoby ubiegające się o wizę proszone są o kontakt z wicedyrektor turnieju, dr Agnieszką Fornal-Urban, e-mail
amplico2008@gmail.com
var user = "amplico2008";var host = "gmail.com";var i = "7";var adres = user + '\x40' + host;var tekst = "" + adres + "";document.getElementById("adres" + user + i).innerHTML = tekst;

22. Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Dyrektora Turnieju.
Dyrektor TurniejuMaria Macieja

Mistrzostwa Europy - Warszawa 2008


Ale ciasno w Rosji ... 8 runda


1. Svidler, Peter g 2727 5½

2. Alekseev, Evgeny g 2715 5

3. Vitiugov, Nikita g 2638 5

4. Timofeev, Artyom g 2670 5

5. Jakovenko, Dmitry g 2737 4½

6. Morozevich, Alexander g 2787 4

7. Lastin, Alexander g 2651 4

8. Tomashevsky, Evgeny g 2646 4

9. Sakaev, Konstantin g 2640 3½

10. Riazantsev, Alexander g 2656 3

11. Maslak, Konstantin g 2544 2½

12. Inarkiev, Ernesto g 2669 2

Jedyna roztrzygnięta partia

GM Tomashevsky (2646) - GM Morozevich (2787) [E42]
Russian Championship (8), 11.10.2008
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 c5 5.Nge2 d6 6.g3 d5 7.a3 Bxc3+ 8.Nxc3 cxd4 9.exd4 dxc4 10.Bxc4 Nc6 11.Be3 0–0 12.0–0 b6 13.Be2 Bb7 14.Bf3 h6 15.Bf4 Na5 16.Bxb7 Nxb7 17.Qf3 Na5 18.d5 Nxd5 19.Rad1 Qf6 20.Nxd5 exd5 21.b4 Nc4 22.Qxd5 Rac8 23.a4 Qb2 24.Qb5 Qb3 25.Rd7 a6 26.Qxa6 g5 27.Bc7 Ra8 28.Qb5 Qxa4 29.Qxa4 Rxa4 30.b5 Rc8 31.Re1 Rb4 32.Ree7 Rf8 33.Re4 Rb1+ 34.Kg2 Na5 35.Rd5 Rc8 36.Bxb6 Nc4 37.Bd4 Kh7 38.h4 Kg6 39.hxg5 hxg5 40.g4 Rb8 White wins 1–0