niedziela, 7 grudnia 2008


Jan Kusina - Prezes
Członkowie Zarządu (kolejność alfabetyczna):

1. Zenon Chojnicki

2. Tomasz Delega

3. Andrzej Filipowicz

4. Agnieszka Fornal - Urban

5. Marian Kanarek

6. Andrzej Modzelan

7. Tadeusz Rek

8. Rafał Siwik

9. Marek Skrzypczak

10.Piotr Zieliński