wtorek, 28 stycznia 2014

Gibraltar 2014 - w drugiej rundzie zagrają

Tania Sachdev swój start w Gibraltarze
rozpoczęła od zagrania symultany
11GMAdams Michael275411GMAl-Sayed Mohammed247668
270GMFlear Glenn C247111GMVachier-Lagrave Maxime27452
33GMIvanchuk Vassily273911GMLarino Nieto David246572
471GMGalego Luis246511GMVitiugov Nikita27374
55GMEljanov Pavel273311IMPaehtz Elisabeth245874
673IMDocx Stefan245811GMTomashevsky Evgeny27156
77GMKamsky Gata270911WGMGuo Qi245076
875IMPardo Simon David245011GMVallejo Pons Francisco27078
99GMHarikrishna P.270611GMAkesson Ralf244778
1077GMZhukova Natalia244911GMNavara David270210
1111GMRapport Richard269111IMTania Sachdev244280
1279IMPorper Edward244611GMShort Nigel D268312
1313GMRodshtein Maxim268211IMKohlweyer Bernd243782
1481IMMunguntuul Batkhuyag243811GMLi Chao B268014
1515GMMovsesian Sergei267711IMJavakhishvili Lela243084
1683IMGeorgiadis Nico243611GMDreev Aleksey267316
1717GMCheparinov Ivan267211IMMikkelsen Nikolaj242386
1885IMTrent Lawrence242411GMSutovsky Emil266318
1987IMRoeder Matthias242311GMEdouard Romain265820
2088FMFenollar Jorda Manuel241911GMAgdestein Simen262722