sobota, 19 lipca 2014

Caruanie brakuje tylko niecałe 3 punkty do klubu +2800 (Dortmund 2014)