wtorek, 30 września 2014

Szachy w szkołach - ważne dla dzieci i ich rodziców

Tekst ukazał się na
http://eurosport.onet.pl/szachy/projekt
O tym jak wiele walorów edukacyjnych oraz rozwojowych mają szachy chyba nikogo przekonywać nie trzeba. To dzięki nim dzieci kształtują w sobie zdolność analitycznego myślenia, poprawiają koncentrację, budują wytrwałość, rozwijają zmysł twórczy oraz intuicję i pamięć.

Powagę i znaczenie tych cech docenił również Parlament Europejski, który w 2012 roku wydał uchwałę wskazującą, że wprowadzanie szachów do szkół jako obowiązkowego przedmiotu jest pożądanym kierunkiem rozwoju edukacji. Ogólnopolski projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” wprowadzony przez Polski Związek Szachowy skierowany do szkół podstawowych w kraju jest odpowiedzią na nurt wskazany przez Europę.
Za wdrożenie i fukcjonowanie projektu odpowiada Polski Związek Szachowy, w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ważną rolę odgrywają również zaangażowani w projekt partnerzy: Fundacja mBank oraz krainaplanszówek.pl. Po pierwszym, pilotażowym roku w którym uczestniczyło 152 szkoły, projekt zyskał bardzo duży rozgłos w środowisku szkolnym, zarówno w województwach objętych pilotażem jak mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie, jak również we wszystkich pozostałych województwach, ale oczywiście z różną intensywnością. Łącznie, w drugi rok projektu weszło na dzień dzisiejszy ponad 240 placówek edukacyjnych i rekrutacja wciąż trwa. Daje to liczbę ponad 500, specjalnie do tego przeszkolonych nauczycieli i co niezmiernie cieszy liczbę uczniów sięgającą 10 000.
Co się tyczy samego projektu, to warte podkreślenia jest, iż dotyczy on dzieci z nauczania wczesnoszkolnego i co bardzo istotne, nie jest to żadna forma douczania, a dodatkowy przedmiot na który przeznaczona została co najmniej jedna, 45 minutowa, lekcja tygodniowo. Każda placówka, która została w projekt zaangażowana, została przez Polski Związek Szachowy wyposażona w niezbędny sprzęt szachowy oraz specjanie na potrzeby projektu opracowaną ksiązkę do nauki, autorstwa Magdaleny Zielińskiej, jednej z koordynatorów projektu. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi, przeszli specjalne szkolenie, aby wiedza jaką przekazują młodym adeptom szachowym była według ścisle przygotowanej metodologii wspierającej ich ogólny rozwój poprzez szachy.
Szkoły, a tym samym dzieci uczestniczące w projekcje mogą również liczyć na szereg dodatkowych atrakcji. Na zakończenie I roku rozegrany został turniej finałowy, w którym uczestniczyło ponad 450 zawodników. Zwycięska szkoła, 19 września, miała rzadką przyjemność goszczenia w swoich murach jednego z mistrzów międzynardowych Michała Lucha, który nie tylko teoretycznie podzielił się z dziećmi swoją wiedzą na temat rozgrywki szachowej, ale udzielił im również praktycznej lekcji rozgrywając z piętnastoma z nich symultanę. Pojedynkom przyglądali się i głośno kibicowali koledzy i koleżanki oraz grono pedagogiczne.
Oczami wyobraźni widzimy już turniej finałowy II roku, który przy tej liczbie uczestniczących szkół zgromadzi na pewno około tysiąca dzieci z całej Polski, co uczyni go jednym z największych tego typu w Polsce i tym samym potwierdzi tezę, że Królewska Gra cieszy się w Polsce ogromną renomą.
Za: Polski Związek Szachowy