wtorek, 25 sierpnia 2015

Czy szachiści są dla PZSzach, czy PZSzach dla szachistów?

Na blogu "Obok szachownicy" http://kolokwium.blogspot.com/ znalazłem taki tekst:

Chodźcie do nas

Polski Związek Szachowy zachęca do zrzeszania się w klubach i wstępowania do związku. Aby ułatwić chętnym na swojej stronie umieścił poradnik Aby zarejestrować nowy klub. Bardzo dobry pomysł i rzesza organizatorów życia szachowego chętnie się dowie jak "Wujek dobra rada" im pomoże. I pomoc płynie jak z rogu obfitości...
  1. Wypełnić 3 egzemplarze Formularza Rejestracji klubu.
  2. Wypełnić 3 egzemplarze Formularza Wniosku o Licencję klubu
  3. Dołączyć statut klubu (w którym musi się znajdować wpis o uprawianiu dyscypliny sportu szachy) oraz wyciąg z KRS lub zaświadczenie ze starostwa (w przypadku UKS-ów) o wpisie do ewidencji stowarzyszeń.
  4. Dołączyć do zgłoszenia kserokopię dowodu wpłaty rejestracyjnej, opłaty rocznej i licencji.
    Komplet formularzy oraz wymienione dokumenty przesłać do odpowiedniego Wojewódzkiego Związku Szachowego. 
Szczególnie pomaga podając w 4. punkcie, że zanim się wstąpi do PZSzach należy ... opłacić roczną składkę.
Inaczej postępuje Państwo Polskie dając przywileje i ulgi dla nowych podmiotów gospodarczych.

Pomijając nieobecne ulgi, to:
  • Czy nie można opłacić składki dopiero po przyjęciu przez Zarząd w poczet członków?
  • Czy "opłata skarbowa" jest konieczna?
Nasuwa się też pytanie dość ogólne.
Czy szachiści są dla PZSzach, czy PZSzach dla szachistów?