poniedziałek, 19 czerwca 2017

Nowy zarząd Polskiego Związku Szachowego

Adam Dzwonkowski - Prezes
Łukasz Turlej – Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego,
Waldemar Cieślak – Skarbnik,
Paweł Dudziński – Przewodniczący Komisji Młodzieżowej,
Jacek Gdański – Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego,
Michał Parzydeł – Przewodniczący Komisji Prawnej,
Anna Mrozińska – Członek Zarządu
Kamila Kałużna – Przewodnicząca Komisji ds. Projektów Strategicznych,
Andrzej Ciesiński – Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii,
Waldemar Taboła – Sekretarz Generalny