piątek, 28 maja 2010

Bez trzech pionków też można wygrać

Mistrzostwa Chin panów po czterech rundach (Yifan Hou ma 50 %)


1. Zhou Jianchao g CHN 2652 3½ 2830
2. Bu Xiangzhi g CHN 2681 3 2695
3. Ni Hua g CHN 2667 2½ 2553
4. Lu Shanglei CHN 2349 2 2590
5. Wang Hao g CHN 2722 2 2507
6. Hou Yifan g CHN 2589 2 2660
7. Li Shilong g CHN 2514 2 2630
8. Ji Dan CHN 2379 2 2633
9. Zhang Ziyang m CHN 2422 1½ 2500
10. Ding Liren g CHN 2547 1½ 2483
11. Li Chao b g CHN 2619 1½ 2479
12. Zhou Weiqi g CHN 2585 ½ 2203