wtorek, 18 lutego 2014

Ja oczywiście nie mam szans, ale spróbuję po raz kolejny!!!

KONKURS SZACHY W SZKOLE - TURNIEJE WOJEWÓDZKIE
Data utworzenia: 2014-02-14 | Autor: Michał Bartel | Odsłon: 616
          

Szanowni Państwo,

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na organizację na terenie każdego województwa jednego turnieju szachowego dla dzieci, promującego ideę Edukacji przez Szachy w Szkole. Partnerem PZSzach jest firma Egmont, producent polskiej wersji grySzachy Solo.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZSzach.
2. W pierwszym etapie preferowane będą Wojewódzkie Związki Szachowe.
3. Jeśli na terenie jakiegoś województwa WZSzach nie wystartuje w konkursie lub jego oferta nie spełni wymogów konkursu, zostanie wybrany inny oferent.
4. Obowiązkiem oferenta jest zorganizowanie jednodniowego turnieju szachowego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, promującego ideę Edukacji przez Szachy w Szkole. Turniej powinien być rozegrany tempem dla szachów szybkich lub klasycznych i zostać rozegrany jednego dnia w terminie do 31 maja 2014 roku.
5. PZSzach przekaże na rzecz oferenta na nagrody w tym turnieju 10 gier Szachy Solo o łącznej wartości 630 zł oraz archiwalne numery Czasopisma Szachowego "MAT" dla wszystkich uczestników turnieju. PZSzach wyśle nagrody do oferenta na swój koszt po uzgodnieniu z oferentem miejsca dostarczenia.
6. W turnieju powinno wziąć udział co najmniej 100 dzieci. W przypadku udziału mniejszej liczby dzieci oferent ma prawo do wręczenia w postaci nagród 1 gry Szachy Solo na każdą rozpoczętą dziesiątkę uczestników turnieju, a pozostałe gry i czasopisma zwróci na swój koszt do siedziby PZSzach.
 7. We wszelkich materiałach dotyczących turnieju (komunikat organizacyjny, plakat, strona internetowa etc.) powinno znaleźć się logo projektu Edukacja przez Szachy w Szkole, logo PZSzach oraz logo krainaplanszowek.pl.
8. Po rozegraniu turnieju oferent obowiązany jest do przekazania do PZSzach sprawozdania z turnieju z dokumentacją fotograficzną oraz krótkiej notatki do Mata i Newslettera PZSzach w terminie 1 tygodnia od zakończenia turnieju.
9. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2014 roku. Należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej na adres biura PZSzach załączony formularz.
10. W przypadku nie wywiązania się przez oferenta z zapisów niniejszych postanowień na wezwanie PZSzach zwróci on otrzymane gry i czasopisma lub ich równowartość pieniężną w terminie 1 tygodnia od wezwania.