poniedziałek, 20 września 2010

Uczcijmy pamięć Wojciecha Dobrzyńskiego

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 6B, tel. (0-44) 732-65-69, 732-66-51, fax. wew. 122
II. MIEJSCE
Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne OSiR ul. Belzacka 108/110
w Piotrkowie Trybunalskim tel. (0-44) 732-70-86, 646-68-93
III. TERMIN
02.10.2010r. (sobota)
IV. CEL
Uczczenie pamięci Wojciecha Dobrzyńskiego – Mistrza FIDE, trenera, wychowawcy młodzieży. Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w dniu zawodów tj. 02.10.2010r. (sobota)
w godz. 8.30-9.30 Początek gier godz. 10.00
VI. WPISOWE
Seniorzy – 20 zł.
Juniorzy – 10 zł.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Koszty przejazdu, diet i wpisowego pokrywają uczestnicy.
VII. SPOSÓB ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane na dystansie 9 rund.
Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Kojarzenie par komputerowo.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
VIII. NAGRODY
- I miejsce puchar dyrektora OSiR-u oraz nagroda rzeczowa
o wartości około 500 zł.,
- organizator przewiduje nagrody rzeczowe od II do VIII miejsca
włącznie, oraz nagrody dla najlepszego juniora, juniorki,
najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszej piotrkowianki,
najlepszego piotrkowianina.
- każdy junior do lat 18-stu otrzyma drobny upominek,
- dla każdego uczestnika herbata i kawa oraz słodki poczęstunek.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
zawodów.
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia
główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.

Program olimpiady w Khanty Mansiysku

21.09 (wtorek) 15:00 1 runda
22.09 (środa) 15:00 2 runda
23.09 (czwartek) 15:00 3 runda
24.09 (piątek) 15:00 4 runda
25.09 (sobota) 15:00 5 runda
26.09 (niedziela) dzień wolny
27.09 (poniedziałek) 15:00 6 runda
28.09 (wtorek) 15:00 7 runda
29.09 (środa) 15:00 8 runda
30.09 (czwartek) 15:00 9 runda
01.10 (piątek) 15:00 10 runda
02.10 (sobota) dzień wolny
03.10 (niedziela) 11:00 11 runda

Karpow - Kramnik 2009 blitz