piątek, 7 kwietnia 2017

Łódzki Związek Szachowy będzie oceniał swoją działalność

Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Łódzkiego Związku Szachowego

Zarząd Łódzkiego Związku Szachowego zawiadamia, iż w niedzielę 30-go kwietnia o godz. 19.00  w ośrodku Prząśniczka w Łodzi odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Łódzkiego Związku Szachowego.
Tematami zebrania będą m.in.:
  • sprawozdanie finansowe za rok 2016
  • wybór delegatów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZSzach
  • sprawy różne