niedziela, 10 kwietnia 2011

Krzysztofie, oj masz co robić!

Oto, czym skusił lubelskich szachistów Krzysztof Góra, by go wybrano na szefa Lubelskiego Związku Szachowego. Celowo publikuję cały program, bo być może inne związki wojewódzkie coś dla siebie z niego wybiorą. No i po to, by Go po skończonej kadencji rozliczono - mam nadzieję, że pozytywnie.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
NA LATA 2011-2015

Priorytety:

Reforma zarządzania Związkiem
II 
Doprowadzenie do reaktywacji regionalnych lig juniorów i seniorów, najlepiej systemem zjazdowym z klasycznym tempem i partiami zgłoszonymi do oceny rankingowej oraz podobnie Mistrzostw Województwa Juniorów i Seniorów na minimalnym dystansie 9 rund
III
Dalszy rozwój szachów dziecięcych i młodzieżowych w regionie

Ad I
1. Wprowadzenie w Zarządzie kolegialnej formy podejmowania decyzji
2. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu
3. Włączenie szerszej grupy osób w działalność Związku, w tym szczególnie zawodników kończących wiek juniora
4. Opracowanie regulaminów pracy: Zarządu, poszczególnych komisji i innych
5. Zapraszanie na każde posiedzenie Zarządu przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, umożliwiające bieżącą kontrolę statutowej i finansowej działalności Związku
6. Organizowanie regularnych posiedzeń Zarządu nie rzadziej niż co 2 miesiące, tak jak mówi Statut
7. Powołanie nowych komisji składających się z 2-3 osób:
-regulaminowej
-młodzieżowej
-komisji do spraw rozgrywek drużynowych (lig)
-komisji klasyfikacji i rankingów
8. Powołanie Kolegium Trenerów i Instruktorów przy LZSzach
9. Doprowadzenie do sytuacji, aby na terenie Województwa odbywało się minimum 10 turniejów z tempem klasycznym rocznie równomiernie w różnych częściach Województwa uwzględniając geografię Lubelszczyzny (Chełm, Zamość, Tomaszów Lub., Biała Podlaska, Międzyrzec Podl., Radzyń Podl., okolice Lublina, okolice Puław)
10. Zdecydowane poprawienie współpracy Związku z PZSzach i Urzędem Marszałkowskim
11. Poprawienie wizerunku Związku
No to Krzysztofie - do roboty
12. Uaktualnienie danych w Centralnym Rejestrze w PZSzach i stworzenie ewidencji i rejestracji kategorii okręgowych, umożliwiające monitorowanie wpływów z tego tytułu do kasy Związku
13. Wprowadzenie wewnętrznych konkursów na miejsce organizacji poszczególnych Mistrzostw Województwa
14. Integracja środowiska poprzez organizację dorocznej Gali Szachów Lubelskich połączonej z wręczeniem nagród i ogłoszeniem wyników plebiscytu na najlepszych: zawodnika i zawodniczkę, juniora i juniorkę, trenera- instruktora, sędziego, działacza-organizatora
15. Przywrócenie nadawania odznak PZSzach osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju szachów na Lubelszczyźnie
16. Reforma rozgrywek Grand Prix Województwa
Ad III
1.Zmiana systemu rozgrywek indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów na system skoszarowany w czasie ferii zimowych lub w czasie tzw. „długich weekendów”
2.Wprowadzenie Grand Prix dla dzieci do lat 14 „Pierwsze kroki w szachach”, w których byłby obowiązek zapewnienia dyplomów dla wszystkich uczestników
3.Zorganizowanie kilku ogólnopolskich turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie
4.Dofinansowywanie wyjazdów na Mistrzostwa Świata Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach dla zawodników z poszczególnych ośrodków z uwzględnieniem wpływów z opłat za kategorie z danych ośrodków
5.Organizowanie grupowych wyjazdów reprezentacji Województwa na MPJ w szachach szybkich, turnieje ogólnopolskie (np. Olkusz)
6.Zorganizowanie Mistrzostw Województwa Przedszkolaków
7.Współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży grających w szachy
8.Rozwój szachów poprzez docieranie do nowych szkół, przedszkoli, środowisk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz