wtorek, 8 maja 2012

Wieluń zaprasza na szachy szybkie


Otwarte  Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego Seniorów w Szachach Szybkich
Patronat: Burmistrz Wielunia Pan Janusz Antczak
    Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień
    Prezes Łódzkiego Związku Szachowego Pan Eugeniusz Walczak
Organizator: UKS Piątka Wieluń na zlecenie ŁZSzach,
Współorganizatorzy: Gmina Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, WTSz „MAT” Wieluń,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu, Gimnazjum nr 3 w Wieluniu.
Termin: 19 maja 2012 r. (harmonogram w załączeniu).
Miejsce: sala Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38
Cel turnieju: wyłonienie mistrzów województwa łódzkiego juniorów w szachach szybkich
w kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16, 18;
popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji
przez  szachistów ziemi wieluńskiej i innych ośrodków szachowych zwłaszcza z województwa łódzkiego.
Uczestnictwo: turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć juniorzy i seniorzy bez względu
na przynależność klubową (także z poza województwa łódzkiego)
System rozgrywek: 9 rund tempem P-15, system kojarzenia szwajcarski, kojarzenie komputerowe
 przy użyciu programu Chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów:
 liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.
Grupy turniejowe:
grupa A  -  seniorzy oraz wszyscy  juniorzy i juniorki powyżej 10 lat (rocznik 2001 i starsi)
W ramach grupy A wyodrębnione zostaną grupy nagrodowe do lat 12, 14, 16 oraz 18
grupa B - wszystkie juniorki i juniorzy poniżej lat 10
W ramach grupy B wyodrębnione zostaną grupy nagrodowe do lat 8 i 10
Sędziowanie: Waldemar Wolniaczyk
Wpisowe: seniorzy 25 zł, juniorzy 20 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.
Uwaga!!!   W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają obiad
Nagrody i wyróżnienia:medale i  nagrody rzeczowe (dla trzech pierwszych zawodników w każdej kat. wiekowej),
 dyplomy dla sześciu zawodników;
 w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe -  męska i żeńska
Juniorzy spoza województwa łódzkiego otrzymują nagrody rzeczowe, ale nie uczestniczą
w podziale dyplomów i medali.
W turnieju seniorów po trzy puchary i nagrody rzeczowe dla mężczyzn i kobiet.
Zgłoszenia: w terminie do 17 maja 2012 r. do godziny 20.oo przyjmuje Pan Waldemar Wolniaczyk 
tel. 0606-657-793 lub pocztą elektroniczną na adres: wwolniaczyk@gmail.com lub bezpośrednio na
strony szachowe chessarbiter podane przy grupach turniejowych.
Koordynator organizacji turnieju: Waldemar Wolniaczyk, tel. 0606-657-793
Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy  PZSzach.
Uwagi końcowe:
1. Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie;
dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. Interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. UWAGA: osoby nie zgłoszone w terminie płacą wpisowe o 10 zł. wyższe.
Harmonogram organizacji turnieju
19.05.2012r. - 9.00 – 9.45 - potwierdzenie obecności wpłata wpisowego, weryfikacja list  startowych,
10.00  - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
10.10  - rozpoczęcie pierwszej rundy, rundy II-V
12.45 - 13.30 -  obiad,
13.30 - 15.45 - rundy VI - IX.
16.00 - 16.30 - zakończenie turnieju.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza